°C 16

'Balkanski špijun' u Jaski

05.03.2020.

Redakcija


Predstavu "Balkanski špijun" već idući vikend, čeka novo gostovanje. Na međunarodni dan žena jaskanski kazalištarci gostuju u Kloštar Ivaniću, a potom slijede kazališna uzbuđenja na još nekim mjestima koja glumice i glumci kazališta još uvijek nisu posjetili!