°C 16

Za zaštitu okoliša i prirode udrugama i do 40.000 kuna potpore!

03.03.2020.

Redakcija

Zagrebačka županija će u 2020. godini poduprijeti rad udruga i drugih neprofitnih organizacija koje se bave zaštitom okoliša i prirode. Natječaj za prijavu programa i projekata otvoren je do 27. ožujka 2020. godine.

Na natječaj se mogu javiti udruge i druge neprofitne organizacije upisane u Registar udruga Republike Hrvatske koje imaju sjedište u Zagrebačkoj županiji, aktivno djeluju na njenom području i programski su usmjerene na zaštitu okoliša i prirode. Ukupan iznos sredstava predviđenih za ovu svrhu je 350.000 kuna, a najmanji iznos financijske potpore koji se može odobriti po pojedinom projektu je 5.000 kuna, dok je najveći iznos 40.000 kuna.

Prednost kod dobivanja financijske potpore imat će udruge i druge neprofitne organizacije koje će prijaviti programe i projekte usklađene s Programom zaštite okoliša Zagrebačke županije. Prioritet kod dobivanja sredstava imat će projekti koji će provoditi edukacije na temu zaštite okoliša i održivog razvoja te promovirati životne stilove koji nastoje smanjiti količinu otpada. Također, prednost će imati projekti koji nastoje očuvati zaštićena područja te projekti čišćenja divljih odlagališta otpada uz uspostavu mjera za sprječavanje njihovog ponovnog nastajanja, kao i projekti za zaštitu i očuvanje sastavnica okoliša (zrak, tlo i vode) te projekti potencijalno razvojnih modela održivog razvoja, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Jedan prijavitelj može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt u okviru ovog natječaja i to na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2020. godine.

Tekst natječaja, upute za prijavitelje i prijavni obrasci nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na brojevima telefona 01/6311-763 i 01/6311-762 ili e-mailom na m.prce@zagrebacka-zupanija.hr. i d.begic@zagrebacka-zupanija.hrPrijave na natječaj vrše se elektronski, putem sustava ePrijave koji je dostupan na web stranicama Zagrebačke županije.

Potrebno je ispuniti odgovarajući obrazac i učitati propisanu dokumentaciju (skenirani dokumenti/formati pdf i jpg) u sustav za prijavu projekata. Nakon završetka ePrijave ispisati prijavni obrazac, potpisati ga i ovjeriti, te poslati u roku od sedam dana od dana ePrijave (bez već priložene propisane dokumentacije), preporučenom poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, „Prijava na javni natječaj  - NE OTVARAJ“, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb.