°C 2

Gradsko vijeće sutra odlučuje tko su dobitnici ovogodišnjih Javnih priznanja

23.09.2020.

Maja Peranić

Sutra je na redu 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Na Dnevnom redu je 18 točaka, mahom Izvješća o radu trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada te Izvješće o izvršenju proračuna kao i nekoliko tehničkih točaka. Također na Dnevnom redu je i Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama zastupljenima u Gradskom vijeću prema kojoj se predlaže da se po vijećniku isplati 3500 kuna odnosno 3850 kuna za vijećnice (kao članove vijeća podzastupljenog spola.)

Sa 7 vijećnika i 2 vijećnice SDP je najzastupljenija stranka u Gradskom vijeću pa će joj biti isplaćeno 25 200 kuna. 21 000 kuna dobit će gradski HDZ za svojih 6 vijećnika dok će ostale stranke koje imaju po jednog vijećnika (HNS, HSU, HSS i MOST) dobiti svaka po 3500 kuna. Tako će se, prihvati li se ovaj prijedlog, političkim strankama raspodijeliti 60 200 kuna gradskog novca.

Na Dnevnom redu sutra je i Konačni prijedlog zaključka o dodjeli Javnih priznanja Grada Jastrebarskog. Ove je godine predloženo ukupno osam pojedinaca odnosno udruga građana zaslužnih za boljitak grada, a oni su: Etno udruga Sveta Jana, Športsko ribolovno društvo Jastrebarsko, Nikolina Ribarić, Mihael Severinac, Velimir Mirt, Judo klub Jaska, Atletski klub Jastreb 99 – predloženi su za Nagradu Grada Jastrebarskog, dok je Vid Majcunić predložen za Nagradu Grada za životno djelo.

O svim ovim prijedlozima i odlukama Gradsko vijeće sutra odlučuje.

Dnevni red

 1. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2019.godinu
 2. Izvješće o radu trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2019.godinu
 3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko, za pedagošku godinu 2019./2020.
 4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o sudjelovanju roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
 5. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Jastrebarskog
 6. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine
 7. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa kulturnog dobra (k.o. Slavetić)
 8. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 3362 k.o. Plešivica)
 9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 18294/5 k.o. Čeglje)
 10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 3509/3 k.o. Slavetić)
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Jastrebarsko
 12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2020.godinu
 13. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2020.
 14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Gradskog muzeja Jastrebarsko
 15. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2020.
 16. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2020.
 17. Prijedlog dopune dnevnog reda-Konačni prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja
 18. Razno