Novosti Sport Događanja

Hoće li Jaskanci ipak dobiti novu školu? Prihvaćena Strategija ulaganja u školstvo koja to predviđa

02.12.2021. / Maja Peranić

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Proračun za 2022. godinu koji iznosi 1.380.578.035,00 kuna i veći je u odnosu na Rebalans I. za 3,85 posto. Izvorni proračun Zagrebačke županije za 2022. godinu iznosi 564.847.359,00 kuna i veći je za 4,26 posto u odnosu na Rebalans I. proračuna iz 2021. godine. Proračun je prihvaćen s 30 glasova „za“ 6 glasova „protiv“ i 5 „suzdržanih“.

Kao i prethodnih godina, najveći iznos Izvornog proračuna, gotovo 148 milijuna kuna, namijenjen je Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje u kojem je za kapitalnu izgradnju u školstvu osigurano 53,6 milijuna kuna. Ta se sredstva, među brojnim školama i dvoranama koje se diljem županije grade i završavaju, tiču i završetka izgradnje sportske dvorane u Klinča Selima.

Strategija predviđa izgradnju nove škole u Jaski

Ono što je svakako dobra vijest za Jaskance je konačna najava gradnje nove osnovne škole u Jastrebarskom koja je ušla u prijedlog Strategije kapitalnih ulaganja u školske objekte na području Zagrebačke županije za razdoblje od 2021. do 2026. godine. Naime, na svojoj je sjednici Županijska skupština prihvatila taj prijedlog kojim se nova ulaganja u školske objekte najavljuju diljem županije. Jaskanci bi tako, nakon niza godina iščekivanja, nakon svih političkih prepucavanja oko nove škole u Jastrebarskom kojih su u proteklom razdoblju bili svjedoci, novu školu do kraja spomenutog razdoblja ipak trebali dočekati.

U tijeku je izrada idejnog projekta nove škole i dvorane za 600 učenika za rad u 1 smjeni. Izgradnjom ove nove škole postojeća OŠ „Ljubo Babić” radila bi u 1 smjeni te bi izjednačio standard na području grada Jastrebarskog, navodi se u Strategiji.

Spomenuta Strategija obuhvaća i rekonstrukciju i dogradnju dvorane OŠ Kardinala Alojzija Stepinca u Krašiću.

Stipendije, rodiljne naknade, zdravstvo

Od drugih važnih stavki koje donosi novi proračun Zagrebačke županije tu je nastavak stipendiranja studenata i srednjoškolaca. Za Upravni odjel za gospodarstvo i fondove EU planirano je 89 milijuna kn. Poduzetnici  iduće godine mogu računati na bespovratne potpore u iznosu od 7 milijuna kn, 17,3 milijuna kn osigurano je za energetske obnove škola i domova zdravlja, dok je 21,2 milijuna kn planirano za Centar za kompetentnost, a za pripremu i provedbu EU projekata osigurano je 4 milijuna kn.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje upravljat će s nešto više od 56,5 milijuna kn od čega je najveći iznos, 10,7 milijuna kn osiguran za kapitalna ulaganja. Sufinancirat će se 8 T1 timova hitne medicinske pomoći za što je osigurano 5,7 milijuna kn, a nešto više od 2 milijuna kuna osigurano je za liječničke specijalizacije. Planirana su sredstva za projektnu dokumentaciju za izgradnju poliklinika u Samoboru i Velikoj Gorici, a novost u Proračunu je milijun kuna za ambulante u ruralnim krajevima koje s obzirom na mali broj pacijenata posluju s gubitkom. Riječ je o ambulantama u Dubrancu, Krašiću, Budinjaku, Farkaševcu, Dubravi Vrbovečkoj i Gradecu. Kao i prethodnih godina za svaku novorođenu bebu isplaćivat će se po 1000 kn.

Poljoprivreda, gospodarstvo, promet

Za Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo planira se više od 24 milijuna kn. Poljoprivrednici mogu računati na bespovratne potpore u ukupnom iznosu od 3,8 milijuna kuna, a novost u Proračunu je 800 tisuća kn za energetsku učinkovitost na OPG-ovima i 800.000 kn za pilot projekt uvođenja eko hrane u škole i vrtiće. Gradovima i općinama namijenjeno je 5 milijuna kuna za razvoj infrastrukture na ruralnim područjima kao i milijun kn za vrtiće. Osniva se i Regionalni centar za razvoj stočarstva Dubrava za koji je planirano 1,9 milijuna kn.

Za Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu planira se 60,3 milijuna kn, a najveći dio odnosi se na županijski linijski prijevoz putnika za što je osigurano 40,05 milijuna kn od čega je 30 milijuna kn pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. U Proračunu za iduću godinu za vatrogastvo i civilnu zaštitu osigurano je nešto više od 7 milijuna kn. Za kulturu se planira gotovo 4 milijuna kn, a za sport 7,6 milijuna kn. Za Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša osigurano je gotovo 92 milijuna kn, od čega je 60 milijuna kn namijenjeno obnovi zgrada oštećenih potresima.

Podijeli