Novosti Sport Događanja

Klinča Sela protiv podizanja cijena odvoza otpada

30.08.2019. / Juraj Odrčić

Općina Klinča Sela uputila je prigovor koncesionaru za zbrinjavanje otpada, tvrtci Eko flor, zbog najavljenog poskupljenja cijena odvoza otpada. Naime, na tvrtkin zahtjev za izdavanje suglasnosti na primjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Klinča Sela odgovorio je općinski načelnik Miljenko Vučković, a mi ga objavljujemo u cijelosti.

 

Dopisom od 27.kolovoza 2019. godine obavijestili ste nas kako su temeljem članka 33.st.8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („NN br. 94/13, 73/17 i 14/19) nastupile okolnosti temeljem kojih je dobivena suglasnost na primjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Klinča Sela.

Dana 16.07.2019. godine Općina Klinča Sela je od Vaše tvrtke primila zahtjev za izdavanje suglasnosti na primjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada sa područja Općine Klinča Sela.

Nakon što smo zaprimili prethodno navedeni zahtjev uslijedila je komunikacija između Općine Klinča Sela i Eko Flor Plus d.o.o. (komunikacija putem telefona, e-maila) u kojem je Općina Klinča Sela zatražila pojašnjenje novog cjenika obzirom da se isti sadržajno i formalno značajno razlikovao od prethodnog.

Također smo tražili pojašnjenje iz kojeg bi bilo razvidno koji su se troškovi povećali na strani Koncesionara i u kojem postotku, koji su doveli do takvog povećanja, te iz kojeg razloga povećanje cijena za Općinu Klinča Sela odstupa od povećanja cijena susjednih nam općina i gradova i to na način da je cijena odvoza za Općinu Klinča Sela znatno veća u odnosu na ostale općine i gradove.

Eko Flor Plus d.o.o. 01.08.2019. godine e-mailom je dostavio pojašnjenje cjenika na način da je dostavi Prilog I I Prilog II bez posebnog objašnjenja, uz napomenu da su prilogu I. prikazane cijene za obavljanje predmetne usluge, dok je u prilogu II. prikazan informativni izračun cijena ovisno o broju odvoza, odnosno pražnjenja spremnika.

Općina Klinča Sela 20.08.2019. godine uputila Vam je dopis u kojem Vas obavještava kako je Vaš Zahtjev u postupku, kako je potrebno da prije donošenja odluke zatraži mišljenje savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača. Vaš navod da se mišljenje savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača trebalo ishoditi unutar roka od 15 dana je neosnovan, obzirom da je vrijeme godišnjih odmora i nije bilo moguće održati sjednicu navedenog tijela.

Ne može se reći da su ispunjeni uvjeti iz čl. 33.st. 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obzirom na komunikaciju između Općine i Vaše tvrtke vezano za promjenu cjenika.

Kako se radi o vrlo značajnom povećanju cijena javne usluge za  krajne korisnike Općina Klinča Sela se izričito protivi ovom načinu povećanja cijena te nije suglasna s njime.

Također želimo napomenuti da je Vaša tvrtka 06. studenog 2018. godine od Općine Klinča Sela zatražila prolongaciju roka za 6 mjeseci  za ispunjenje tehničko-tehnoloških uvjeta naplate odvoza otpada po volumenu spremnika i broju pražnjenja, a navedeno ste bili dužni ispuniti do 02.11.2018. godine.

Obzirom da niste ispunili navedeni uvjet Općina Klinča Sela Vas je pozvala da što hitnije pristupite navedenom,obzirom da ste nas neispunjenjem navedenog doveli u položaj koji podliježe prekršajnim sankcijama.

Pozivamo Vas da još jednom razmotrite svoj zahtjev, da dostavite dokumentaciju s jasnim obrazloženjem iz kojeg će biti vidljivo koji su se troškovi povećali na strani Koncesionara koji su doveli do povećanja cijene na strani korisnika, te da zajednički donesemo odluku koja bi bila na obostrano zadovoljstvo Vas i naših krajnih korisnika.

Općina Klinča Sela uvijek otvorena za komunikaciju i suradnju  sve u svrhu dobrobiti korisnika Vaše usluge.

Slijedom svega prethodno navedenog ukoliko ne dođe do međusobnog dogovora između Općine Klinča Sela i Vaše tvrtke u svrhu zaštite krajnih korisnika pristupiti ćemo raskidu Ugovora o koncesiji.

Podijeli