°C 24

Otvoren natječaj za učeničke (600kn) i studentske stipendije (1000kn)

01.10.2019.

Redakcija

Grad Jastrebarsko će u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. stipendirati ukupno 28 stipendista, i to 8 učenika srednjih škola te 20 studenata.

Gradonačelnik grada Jastrebarskog raspisao je Natječaj za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Jastrebarskog za školsku/akademsku 2019./2020. godinu temeljem kojeg će se iz Proračuna izdvojiti sredstva za jedanaest novih stipendija, i to tri stipendije učenicima srednjih škola i osam stipendija studentima sveučilišta u Republici Hrvatskoj.

Temeljem prošlogodišnjih natječaja stipendiju Grada Jastrebarskog nastavit će primati dosadašnji stipendisti koji ispunjavaju uvjete za nastavak stipendiranja, propisane Odlukom o stipendiji Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 4/13 i 8/09).

Stipendija Grada Jastrebarskog dodjeljuje se za 10 mjeseci računajući od  1. rujna 2019. godine. Za učenike iznosi 600,00 kuna mjesečno, a za studente 1.000,00 kuna mjesečno.

U svrhu stipendiranja, Grad Jastrebarsko je od 2002. godine iz Proračuna izdvojio oko 3,5 milijuna kuna. 

Kriteriji za dodjelu stipendije Grada Jastrebarskog za učenike su uspjeh u školovanju, socijalni status obitelji i učešće u školskim, društvenim, kulturnim i sportskim aktivnostima od državnog značaja, a za studente i znanstveno-stručni i umjetnički rad te rezultati postignuti tijekom školovanja. Kako bi imali pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Grada Jastrebarskog, uz potrebnu dokumentaciju, učenici moraju zadovoljavati određene uvjete propisane u Natječaju.

Natječaj traje 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči i web-stranici Grada Jastrebarskog. Molbe za dodjelu stipendije, uz popunjeni formular za prijavu na Natječaj dostavljaju se na adresu: ’’Grad Jastrebarsko, Trg J. J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko, s naznakom "Natječaj za dodjelu stipendije Grada Jastrebarskog".

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije, koji utvrđuje Komisija za dodjelu stipendije Grada Jastrebarskog, bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Jastrebarskog u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.

Natječaj za dodjelu stipendije Grada Jastrebarskog i obrasce za prijavu možete preuzeti ovdje.